1994

voyzeck

1995

ćelava pjevačica

smrt vronskog

1996

u očekivanju godoa

1997

don huan

1998

arkadija

antigona

liliom

LILIOM

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx